آموزش ساخت بازی های کامپیوتری / رایانه ای مهرآفرید

محتویات دوره ساخت و طراحی بازیهای رایانه ای

آموزش ساخت بازی , آموزش ساخت بازی های رایانه ای , آموزش ساخت بازی های کامپیوتری

1- طراحی و ساخت استاندارد انواع مدلهای سه بعدی                                                                                               

2- اصول طراحی کاراکتر                                                                                                                                        طراحی سه بعدی

3- اصول طراحی و مدلسازی سه بعدی بنا

4- اصول طراحی و ساخت سه بعدی اتومبیل

5- اصول بکارگیری نقشه های صنعتی و ساختمانی در طراحی سه بعدی

6- ساخت بافت و ماده

7- اصول استاندارد اعمال بافت و ماده

8- نور پردازی

9- render یا خروجی نهایی1- مقدمه متحرک سازی

2- متحرک سازی بروی مسیر                                                                                                                

3- متحرک سازی با روابط چندگانه                                                                                                          

4- متحرک سازی با استفاده از استخوان                                                                                                                 انیمیشن

5- متحرک سازی کاراکتر

6- متحرک سازی چهره

7- شبیه سازی برخورد اجسام سخت

8- شبیه سازی رفتار سیالات

9- شبیه سازی رفتار پارچه

10- ایجاد جلوه در صحنه

11- نور پردازی پیشرفته

12- بافت و مواد پیشرفته

13- render و خروجی پیشرفته1- موتور گرافیکی ساخت بازی

2- وارد کردن اشیاء سه بعدی به موتور گرافیکی

3- وارد کردن انیمیشن ها به موتور گرافیکی                                                                                          unity

4- وارد کردن صداها به موتور گرافیکی

5- ساخت و ویرایش مواد در موتور گرافیکی

6- طراحی و نور پردازی صحنه

7- ایجاد نورو سایه‌های ایستا در صحنه

8- ساخت و ویرایش جلوه های ویژه در صحنه

9- تعریف و ساخت فیزیک صحنه

10- کنترل FPS صحنه

11- نحوه بکارگیری Terrain

12- تنظیمات Plat Form

13- تنظیمات خروجی


1- برنامه نویسی به زبان C#                                                                                                                                                                                                                                                     

2- برنامه نویسی دوربینها                                                                                                                              gui

3- برنامه نویسی صدا                                                                                                                         

4-برنامه نویسی واحدهای ورودی

5- برنامه نویسی GUI

6- برنامه نویسی فیزیک در محیط

7- برنامه نویسی رخدادها

8- برنامه نویسی هوش مصنوعی

9- برنامه نویسی انیمیشن

10- نحوه ساخت بازی های مسابقه ای

11- نحوه ساخت بازیهای اکشن اول شخص و سوم شخص

12- نحوه ساخت بازیهای استراتژیک